SİYASET
Giriş Tarihi : 10-03-2023 14:44

Deva Partisi Tavsiye Raporu Yayınladı

DEVA Partisi Sivas İl Başkanlığı Sivas'ta Afet ve Depreme Yönelik, Binalarda ve İmara Uygun Arsalarda Uyulması Gereken Teknik Kurallar, Öneri ve Tavsiye Raporunu paylaştı.

Deva Partisi Tavsiye Raporu Yayınladı

DEVA Partisi Sivas İl Başkanı Serdar İnce,DEVA Partisi Sivas İl Başkanlığı  Sivas'ta Afet ve Depreme Yönelik, Binalarda ve İmara Uygun Arsalarda Uyulması Gereken Teknik Kurallar, Öneri ve Tavsiye Raporunu paylaştı.

 

SİVAS’DA YAPILAN

ZEMİN İYİLEŞTİRMELER VE ZEMİN ETÜDLERİ HAKKINDAKİ TAVSİYELERİMİZ

 1. Sivas da sıvılaşma riski olan alanlarda zemin iyileştirme uygulamasında, zemin iyileştirmeleri tekniğine uygun yapılmalıdır.
 2. Zemin iyileştirme işlemi ruhsata tabi yapılmalı, imalatçı firma yapılan imalattan sorumlu olmalıdır.
 3. Zemin iyileştirmelerin yetkin firmalar tarafından yapılmalı ve imalatı bittikten sonra belediye ve yapı denetim firması tarafından denetlenmeli, deney düzenekleri belediye bünyesinde kurulacak laboratuvarlarda, sağlıklı denetimleri yapılmalıdır.
 4. İl ve İlçe Belediyeleri, zemin etütlerini, teknik personellerince, arazide yerinde denetlemeli, kayıt altına alınmalıdır.
 5. Tüm il ve ilçe belediyeleri, yeterli teknik personel bulundurmalı, belediye meclislerinde liyakatli teknik insanlara yer vermelidir.
 6. Zemin etüt çalışmalarında paleo sismoloji çalışması yapılmalıdır.
 7. Yüksek katlarda, sıvılaşma olan yerlerde, fore kazıklı iyileştirme sistemi kullanılmalıdır.
 8. Toprak numuneleri, arazide seri numaralı tutanakla mühürlenerek kayıt altına alınıp, en geç 24 saat içinde laboratuvar testine girmelidir.
 9. Sivas ta jipsli zeminlerde, iyileştirme imalatlarında sülfata dayanıklı çimento kullanılmalı, bunun için Sivas ta sülfata dayanıklı çimento üretimi teşvik edilmelidir.
 10. Belediye ve diğer resmi kurumlar bünyelerinde geoteknik mühendisi bulundurmalı ve geoteknik mühendisi, arazide iyileştirme yapılırken yerinde denetleme yapmalıdır. Seçilecek bir kolonda süreklilik testlerinin ve sismik testlerinin yapılması gereklidir.
 11. Zeminde sıvılaşma problemi olan bölgelerde, kat yüksekliklerinin gözden geçirilmesi, düşük yoğunluklu inşaat alanları oluşturulması önem arz etmektedir.

İLÇELERİMDEKİ AŞAĞIDAKİ MAHALLELERDE YAPILACAK BİNALARIN ZEMİN ETÜTLERİ VE İNŞAAT PROJELERİNE AYRICA ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKMEKTEDİR

 1. Şarkışla Gültekin Mah. (eski camız yatağı)

 

 1. Yıldızeli Han deresi

 

 1. Gemerek Yeniçubuk arası (alüvyonlu zemin)

 

 1. Akıncılar Kuzey Anadolu fay hattı sonunda bulunan Gölova

 

 1. Suşehri Koyulhisar İmranlı vadi tabanında

 

 1. Zara (alüvyonlu zemin) Kızılırmak civarı, Karşıyaka, Ahmet Başyurt mahallelerinde

 

 1. Altınyayla’dan Ulaş’ın güney batısında bulunan deliler fay hattının olmasından dolayı

 

 1. Hafik Çay Mah. Hafik Gölü etrafındaki yapı yaklaşma sınırına dikkat edilerek

 

 1. Gürün stabilizesine bakılıp kaya düşmemesi için yamaçlarda yapılaşma için incelemelerin yapılması. Gürün Tohma Çayı vadisindeki yerlerde yapılaşmalarda zemin etüdünün sağlıklı yapılıp kurumların denetimi ve yerinde gözetiminde yapılmalı. Zemin iyileştirmeleri yapılmalıdır.

 

10. Yıldızeli ve Altınyayla da fay hatları mevcuttur. Bu bölgedeki yapılaşmalarda gerekli tedbirler alınmalıdır.

 

 

MİMARİ VE STATİK PROJELERİN HAZIRLANMASI

UYGULAMA SIRASINDAKİ TAVSİYELERİMİZ

 

 1. İmar aflarına son verilmeli ve bununla ilgili mevzuatta bununla ilgili maddeler mülga edilmelidir.
 2. Mevzuatlar sade ve herkesin anlayacağı şekilde sadeleştirilmeli farklı yorumlara sebep olacak uygulamalardan kaçınılmalıdır.
 3. Sivas ta imar barışından faydalanan yapılar incelenmeli, yapılan kat ilaveli ve kolon kesmeli yapılar tespit edilip tekrar incelenmeli, gerekli yerlerde güçlendirme yapılmalı.
 4. Sivas taki yapılar, ilgili kurumlardan oluşturulacak teknik komisyonlarla, belirli periyotlarla incelenmeli, varsa projesine aykırı eklentiler tespit edilmelidir. Taşıyıcı sisteme yapılan müdahale, eksiltme gibi hayati konular tespit edildiğinde en ağır yaptırımlarla cezalandırılmalı, yetkin firmalarca müdahale edilip eski haline getirilmelidir.
 5. Bina altında yapılan ekmek ve pide fırınlarının yapımında, binanın betonunu koruyucu yalıtım yapılmalıdır. Yeni projelerde fırın imalatına yönelik uygulama projesi istenmelidir.
 6. Tüm binalardaki konut ve işyerlerinde yapılması düşünülen tadilatlar, kapsamlarına göre sınıflandırılmalıdır. Kapsamlı tadilatlar, ilgili mühendislik ve mimarlık hizmetlerini alarak ruhsatlandırılmalı, ilgili belediyelerince denetlenip, tadilat ruhsatları ile kayıt altına alınmalıdır.
 7. Binalarda 2023 yılından itibaren, proje harici yapılacak ruhsatsız tadilatlara ağır yaptırımlar getirilmelidir.
 8. Vatandaşın talebi doğrultusunda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca, yapıların taşıyıcı kısım ve eklentilerinin karot ve röntgen hizmetini yaparak, vatandaşın bilgilendirilmesi sağlanmalıdır.
 9. Depreme zayıf binaların güçlendirilmesinde, devlet teşviki verilip, güçlendirme yapacak bina sakinlerine faizsiz ve uzun vadeli kredi imkânı ile destek verilmelidir. Ayrıca bu firmalar belediye veya ilgili kurumlar tarafından da denetlenmelidir.
 10. Yeni mezun mühendis ve mimarlara, en az 5 yıl ofisi ve şantiyelerde çalışma şartı getirilmeli, imza yetkisi ya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca ya da meslek odalarını yapacağı sınava tabi olarak verilmeli sahada staj zorunluluğu getirilmelidir.
 11. Müteahhitlik sistemi yeniden gözden geçirilerek mimar ve mühendisler dışında müteahhitlik yetkisi verilmemeli, verilecekse muhakkak anahtar teknik personel çalıştırılması, yada şirket ortağının teknik kişi olması zorunlu olmalıdır.
 12. Yapı denetim firmalarında görev alan denetçilerin meslekte en az 10 yılı ofis ve şantiyelerde çalışma zorunluluğu getirilmelidir. Yapı denetim şirketlerindeki teknik personellerdeki çalışma yaş sınırı, kamudaki emeklilik yaşı ile eş değer olmalıdır.
 13. Şantiye şefliğinin başka iş yapması sınırlandırılarak, yetkin mühendis ve mimarlarca yapılması ve şantiye şefliğinin aktif olarak yapılması sağlanmalıdır.
 14. İş makinası operatörlerinin yetkinlik belgeleri kontrol edilmeli, periyodik eğitimleri verilmelidir. Betona yetkisiz su vermelerin önüne geçilmelidir.
 15. İnşaat sırasında, beton dökme ve kalıp sökme imalat süreleri, şantiye şefince denetlenmelidir.
 16. Sivas ta il sınırlarında sertifikalı usta çalıştırılması denetlenmeli, imalatlarda ustaların sorumluluk imzasının alınması sağlanmalıdır.
 17. Belediyelere ve ilgili resmi kurumlara KPSS harici teknik personel alımlarında, liyakat ve tecrübeye önem verilmelidir.
 18. Sivas’a bağlı tüm ilçe belediyelerinin fen işleri müdürlüklerinde, teknik personelin çalıştırılması sağlanmalıdır.
 19. Meslek odaları eğitici kurslar düzenlemeli, meslek odalarının yetkisi artırmalıdır.
 20. Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat mühendisliği geoteknik bölümünün aktif hale gelmesi, asistan alınması ve günümüz teknolojisine uygun laboratuvar kurulması gerekmektedir.
 21. Projedeki sıhhi ve ısıtma tesisatı ile elektrik tesisatı hatları taşıyıcı sisteme zarar vermeyecek şekilde planlanmalıdır

 

 

SİVAS İL SINIRLARINDA YAPILACAK

İMAR ÇALIŞMALARINDA BELEDİYELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

 

 1. Sivas’ın zemin açısından güvenli bölgelerinden biri olan, kuzey çevre yolunun bulunduğu, yaklaşık 500 000 nüfusun ön görüldüğü alanın imara teşvik edici yatırımlara yönlendirilmesi ve kuzey çevre yolunun ivedilikle yapılması gerekmektedir.
 2. İmar adaları oluşturulurken yapı yüksekliği ile yol genişliği arasındaki ilişki, şehir planlamalarında göz önünde olmalıdır. Yıkım veya afet sonrası trafiğin sağlıklı akışını sağlamak birinci öncelik olmalıdır.
 3. Sivas ta imara açılacak büyük alanların, ada pafta ölçeğinde, jeolojik etüt ve incelemeler sonucunda, afattan görüş alınarak konunun muhatabı meslek odaları ile istişare edilip, belediye meclisinde görüşülüp onaylanmalıdır.
 4. İmar planları yeniden gözden geçirilerek, konut alanlarında, kat rejimi arazi yapısına göre planlanmalıdır.
 5. İmar planları ile parselasyon planları eş zamanlı olarak onaylanmalı ve buna göre uygulama yapılmalıdır.
 6. İmar planları onaylandıktan sonra tadilat yapılmasının önüne geçilmelidir.
AdminAdmin

Admin