EKONOMİ
Giriş Tarihi : 15-03-2023 11:20

Oda Ve Borsa Üyelerine 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Fırsatı

7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 12.03.2023 tarihli Resmî gazetede yayımlandı.

Oda Ve Borsa Üyelerine 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Fırsatı

Kanun içeriğine ilişkin açıklamalarda bulunan Sivas Ticaret Borsası Başkanı Hayrullah Karakaya;” 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun'un 10 uncu maddesinin 11 inci fıkrası uyarınca 31/12/2022 tarihi (bu tarih dâhil) itibariyle ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayım tarihine kadar ödenmemiş olan, Üyelerimizin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti borç asılları Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir. Bu çerçevede üyelerimizin oda ve borsalara olan 2022 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamına alınmımştır.

Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda ve borsa kayıtları devam eden üyelerimizin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkündür.

Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi Fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir. Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/06/2023), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam dokuz eşit taksitte (son taksit tarihi 28.02.2024) ödemesi gerekmektedir. Azami dokuz taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üyemiz başvurusunda belli edecektir. Üyelerimiz tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir. Üyelerimiz, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

Üyelerimiz, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayin sonuna kadar (31/05/2023) başvuruda bulunabileceklerdir. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 01/04/2023 tarihinden itibaren "https://ebelge.tobb.org.tr" adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linkini kullanılarak yapılabilecektir. Üyelerimizin başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir. ilk taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da bir takvim yılında birden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya süresinde ödenmeye ya da eksik ödenen herhangi bir taksitin vade sonuna kadar ödenmemesi halinde yapılandırma bozulacaktır. Bu durumda, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi Fer’i alacaklar mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecektir” dedi.

 

AdminAdmin

Admin