SAĞLIK
Giriş Tarihi : 19-02-2023 15:08

Sivas Deprem Bölgesi mi?

Kahramanmaraş’ta saat 22.31’de yaşanan artçı sarsıntı Sivas’tan da hissedildi. Vatandaşlar ise bu gelişme sonrası Sivas’ta fay hattı olup olmadığını sorguluyor.

Sivas Deprem Bölgesi mi?

Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı bulunuyor. AFAD’ın hazırladığı risk haritasına göre Sivas üçüncü derece riskli iller arasında yer alıyor. Peki Sivas deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İşte, Türkiye deprem riski haritası detayları

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta yaşanan depremin ardından artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Bugün (18 Şubat) Kahramanmaraş’ta yeni bir artçı sarsıntı meydana geldi. Sarsıntı Sivas, Kayseri gibi illerden de hissedildi. İç Anadolu Bölgesinde yer alan Sivas’ın kuzeyinde Giresun Ordu gibi Karadeniz illeri yer alırken doğrusunda Erzincan güneyinde ise Malatya, Kayseri ve Kahramanmaraş yer almaktadır. Kahramanmaraş’ta yaşanan artçı sarsıntılar zaman zaman Sivas ilinde de hissedilmektedir. Peki Sivas deprem bölgesi mi, fay hattı geçiyor mu? İşte, Sivas deprem risk derecesi

Sivas Deprem Bölgesi Mi?

AFAD’ın hazırladığı deprem risk raporuna göre Sivas üçüncü derece riskli iller arasında yer almaktadır. Diğer üçüncü derece riskli iller şu şekildedir; Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

 Afad-Sivas Valiliği İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü Tarafından 2020 Yılında Hazırlanan Sivas İrap (İl Risk Azaltma Planı)

 

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve Sivas’ta da ciddi bir şekilde hissedilen Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan da meydana gelen depremlerden sonra gözler Sivas’ın deprem risklerinin ne olduğuna çevrildi.

 

2020 yılında AFAD tarafından hazırlanan ve kısa adı Sivas İRAP olan İl Afet Riski Azaltma Planında;Sivas merkezde 65 adet mahalle bulunmakta olup Mart 2019 itibariyle 32023 adet bina bulunduğu, Sivas Belediyesi bünyesinde CBS ortamında bulunan mevcut veri tabanında eksik olan ve aşağıda öznitelikleri belirtilen 32023 adet binaya ait öznitelik değeri Federal Emergency Management Agency (FEMA-HAZUS) yaklaşımına uygun olarak veri tabanına işlendiği ifade edilerek,“Sonuç olarak Sivas Belediyesi’nin Kent Bilgi Sistemi kayıtları içerisinde yer alan 32.023 adet binalardan 2.920 tanesi öngörülen deprem senaryosu bakımından risk altında bulunmaktadır.” Denilmektedir.

 

AFAD tarafından Sivas merkezde tespit edilen ve risk altında bulunduğu belirtilen 2920 adet binanın hangileri olduğu, ne zaman ve ne tür tedbirler alınacağı Kamuoyu tarafından merak edilmektedir…

 

AFAD/ SİVAS İRAP RAPORUNA GÖRE

 

SİVAS MERKEZDE SIVILAŞMA RİSKİ OLAN İMAR ALANLARI

 

Sıvılaşma tehlikesi açısından sorunlu alanlar (Şekil-33) olarak nitelendirilen bölgenin içerisinde 1394 adet bina yer almaktadır.

 

Bu binalardan 1228 adedi kalite değerlendirme açısından “İyi”, 166 tanesi ise orta kalitededir. Sıvılaşma tehlikesi açısından sorunlu olan bölgede ki binaların %89’u 1 ya da 2 katlı yapılardır.

 

AFAD/ SİVAS İRAP RAPORUNA GÖRE

Önlem alınabilecek nitelikte erime boşlukları açısından sorunlu alanlar olarak nitelendirilen bölgenin içerisinde 1526 adet bina bulunmaktadır.

Bu binalardan 1134 adedi bina kalitesi açısından “İyi”, 390 adedi “Orta”, 2 adedi ise “Kötü” kalitededir. Aynı zamanda, bu bölgedeki binaların %58’i 1 ya da 2 katlı yapılardır.

AFAD/ SİVAS İRAP RAPORUNA GÖRE

Mahalle ölçeğinde yapılan inceleme sonucunda deprem tehlikesi açısından çalışma alanı içerisinde bulunan Yeşilyurt, Şeyh Şamil, Karşıyaka, Ahmet Turangazi, Kılavuz, Eğriköprü ve Kardeşler Mahalleleri (Şekil-35) olmak üzere 7 mahalle tehdit altında bulunmaktadır.

 

TUİK verilerine göre bu mahallelerdeki 2018 yılsonu nüfusu itibariyle 48.523 kişi potansiyel tehdit altındadır.

AdminAdmin

Admin