NEDİR
Giriş Tarihi : 20-02-2023 12:48

Spiritüel nedir?

Spiritüel ne demek? Ne anlama geliyor? TDK anlamı nedir?

Spiritüel nedir?

Ruhsal ve tinsellik anlamları vardır. Materyalist bakış açısına karşıdır.

Spiritüel ne demek?

Spiritüel kelime anlamı ruhçuluktur.

Spiritüel anlamı?

Spiritüel kelimesi Latince "spiritus" kelimesinden türemiştir.

Ruhunu huzura eriştirmeyi bilen, iç dünyasında kendi ile barışık olmayı seçen ve düşünce dünyasında pozitifliği özümsemiş kişiler "Spiritüel" olarak nitelendirilmektedir. 

Kelime anlamı ise ruhçuluktur. Spiritüel kişi tüm egosal yargılardan arınmış ve dünyaya dair maddesel bir takım isteklerden münezzehtir. 

Kendisinin ve bütünün en yüksek iyiliğini ister. Enerjisi oldukça yüksek kişilerdir.  Erdemli ve ahlaklı olmayı düstur edinen bireylerdir. 

Kısaca Spiritüel bakış açısı kişinin kişinin maneviyata önem vermesini vurgular. Ne geçmiş ne de gelecek vardır anda kalmak spiritüelliğin en önemli vurgularından biridir. 

TDK'ya göre Spiritüel; 

Sıfat, felsefe,fransızca Tinsel. 

 

Kübra Taş (Web)Kübra Taş (Web)

Kübra Taş