GÜNDEM
Giriş Tarihi : 29-10-2023 12:07

Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlamanın gururu içindedir.

Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF)'in Türkiye Cumhuriyeti’nin Yüzüncü Yılını Kutlama Mesajı

Türkiye Cumhuriyeti 100. yılını kutlamanın gururu içindedir.

İnsanlık tarihi uzun yıllar farklı yönetim biçimlerine sahne olarak büyük bir evrim geçirdi. Hemen hemen gelinen en son ve kabul edilebilir yönetim olan cumhuriyete ulaştı. Diğer yönetim şekilleri tamamen yok olmasa da halkın kendi iradesiyle kendini yönetmesi olan cumhuriyet insanlık tarihinde seçkin bir yere oturdu. Tarihin en canlı aktörlerinden olan Türkler de uzun ve meşakkatli dönemlerden sonra Cumhuriyet’e ulaşan şanslı milletler arasında yerini aldı.

Türk milletinin büyük bir bağımsızlık mücadelesi vermek suretiyle kurduğu Cumhuriyet aynı zamanda mazlum milletlere de ışık tutarak çığır açmıştır. Bu çığır millet olarak Türkün, önder olarak Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının 20. Yüzyıldaki efsane başarısıyla açılmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş evresini ve Ulu önder Atatürk’ün emeğini idrak eden milletimiz Sivas Kongresi’nin özgün ağırlığını, meşakkatini ve önemini artık çok iyi bilmektedir. Canıyla, malıyla, kanıyla Millî Mücadele’ye katılan milletimiz içinde Sivaslılar da haklı bir gurura sahiptir.

Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşuna yaptığı tüm katkılar yanında son 100 yıl içinde Sivas bitip tükenmez ozanlarıyla, sanatçılarıyla güçlü Türkçesiyle ses verdiği türküleriyle, kâh neşeli kâh hüzünlü ezgileriyle gönül dünyamızın tahtında yerini almaya devam ediyor. Zamanın mütevazı şartlarında Cer Atölyesi, Çimento Fabrikası gibi kuruluşlarıyla, Hıfzıssıhha aşı laboratuvarıyla, sivil havacılık dehası Nuri Demirağ’ı ile kuruluş yıllarını modern zamanın teknolojilerine bağlayan gelişmelere katkı veren Sivas, demiryolu tarihimize hızlı tren ile bir daha bağlanma imkânı yakalamıştır. Temel ve orta düzey eğitim kurumları yanına iki üniversite ekleyerek bilimsel işlevini Şifahane, Gökmedrese, Divriği Ulucami ve Darüşşifası gibi 13. Yüzyılın güçlü Selçuklu eğitim kurumlarına bağlayarak tarihi olguyu yaşatmaktadır.

Türkiye şehirleri içinde Selçuklu yapıları ve tarihi dokusuyla özenilesi bir yere sahip olan Sivas, Türkiye’nin büyük şehirlerine yıllardır gönderdiği gurbetçileri ile 20. Yüzyılı ve 21. Yüzyılın ilk çeyreğini dünya gerçeklerinden haberdar olarak sürdürmenin gururunu da yaşamaktadır.

Modern zamanların önemli olgularından gurbetçiliğimizin üç çeyrek asırlık öyküsü Sivas’ı gurbete taşırken dağarcığımızı, heybemizi büyük şehirlerde açarak hafıza mekanları kurmaya, memleket öykünmelerine, sıla metaforlarına yöneldik. Bu öykünün muradı bizleri yeni kuşaklar yetiştirme mürüvvetine kavuşturdu. Bu öykünün diğer bir muradı da bizi dernekler kurmaya, oralarda buluşmaya, dertleşmeye, sevinmeye götürdü.

Ankara’daki Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) gurbette olsak da rızık kapısı, vatan edindiğimiz Ankara’da buluşmamızın bir üst çatısı oldu. Bu dernekleşme geleneğimiz de Türkiye Cumhuriyeti’nin bize kazandırdığı siyaset ve sivil toplum kültürümüzün bir sonucu ve somutlaşmış ifadesidir. Gelecek zamanlarda, Türkiye Yüzyılı’nda Sivaslı olmanın geçmişten gelen demokratikleşme ve modernleşme imkânlarını ileri taşımaya utkulu olan ASİDEF, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılını kutlamanın gururu içindedir. Bu gurur gelecekte bize düşecek işleri üstlenmemizde kolaylık sağlayacaktır.

Büyük Önder Atatürk’ün 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in kabul edildiği TBMM oturumunda  “Türkiye Cumhuriyeti cihanda işgal ettiği mevkiye layık olduğunu başaracağı işlerle ispat edecektir.  Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır” sözleriyle ortaya koyduğu inanç, Cumhuriyetimize yüzüncü yılını yaşattığı gibi yeni yüzyıllara taşıma azim ve kararlılığımıza da dayanak oluşturacaktır.

ASİDEF olarak Türk Milletinin ve özelde Sivaslı hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kıvançla kutlar, Canım ülkem ve milletimin nice mutlu, barış dolu, birlik ve bütünlük içinde daha nice 29 Ekimler yaşamasını dileriz.

Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu

AdminAdmin

Admin