Sivas Kızılırmak Gazetesi |Sivas'ın Birlik Sesi
HV
15 TEMMUZ Pazartesi 10:59

GEMEREK BÜYÜR MÜ?

Gazi KARABULUT
Gazi KARABULUT
Giriş Tarihi : 14-04-2024 15:57

Elbette…

Ama...

Büyüme için ortak akıl devreye girmeli.

Tabi büyümeden kastımız ölçülü bir genişleme ve gelişmedir. 

Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz?

Öncelikle kısır politik söylem ve çekişmelerden uzaklaşıp, gerçekten Gemerek için elini taşın altına sokmaya hazır kişi, kurum ve kuruluşların belli bir plan çerçevesinde devreye sokulması gerekmektedir.

Bundan on on bir yıl önce "Yeni Gemerek” başlıklı, farkındalık oluşturması amacıyla bir çalışma hazırlamış ve bunu yerel basın ile paylaşmıştım. 

O dönemde bazı basın organları, birkaç sivil toplum kuruluşu ve bir iki siyasi parti projemize destek vermeye hazır olduklarını söylemişlerdi. 

 Yazının üç temel ayağı vardı. 

1-    Ekonomik durum
2-    Eğitim yapısı
3-    Sosyal durum

Daha sonra konuyu “2023’te Gemerek” başlığı ile gündemde tutmaya çalışmıştım. 

O zaman da yaptığımız durum değerlendirmesinde şu hususlara dikkat çekmeye çalışmıştık:

1.      Değişen ve gelişen ülkemizde, kentlerin yaşadığı problemler de artmaktadır.

2.      Yaşanabilir bir Gemerek için problemler çoğalmadan önlemler ortaya konulmalıdır.

3.      2023te şehirleşme ile birlikte; başta ekonomi olmak üzere; çevre, mimari, sanat, eğitim, barınma, sosyal alan, trafik, kültürel değerler gibi meseleleri ortaya konulmalı ve çözüm yolları akademik olarak ele alınmalıdır.

4. 2023’lü yıllarda Üniversite ve diğer eğitim kurumlarının ihtiyaca cevap verebilecek niteliğe ulaşması sağlanmalıdır…

Bu süreç bizi şu noktaya getirmiştir:

Gemerek, kendine ait bir kimlik üzerinden değerlendirilmelidir. 

“Peki ne yapılmalı?”

 Temel bazı noktalara dikkat çekelim:

“Öncelikle göçu engelleyip, büyümeyi sağlayacak ekonomik adımlar atılmalıdır.

Elbette ilçemizin dokusu ortaya konmalı ve tarihi hüviyetine sahip çıkılmalıdır.

İnsanları, modern köle olmaktan kurtarmak için onlara sosyal alanlar oluşturulmalıdır. 

Özellikle, teknolojinin esareti altında toplum bilincinden uzak kalıp, sahte sanal kimliklere mahkûm olan çocuklara geleneksel oyunları oynayabilecekleri, oynarken öğrenip eğlenebilecekleri geniş alanlar tesis edilmelidir.

İlçemizin tarihsel özelliklerini yansıtan büyük ve gösterişli tablolar, anıtlar kolayca görülecek bir şekilde düzenlenmelidir.

İlçemizin doğal panayır alanları olmalı, meydanları; geniş ve trafiğe kapalı gezi alanları şeklinde planlanmalıdır.

İlçemizi tanıtan eserler, mekânlar oluşturulmalıdır.

Tarım ve hayvancılığın önemli bir merkezi olan ilçemizde bu iki alan hızla iyileştirilmeli; yeni neslin gezip görerek öğrenebileceği büyük bir tarımsal-hayvansal parkımız, bahçemiz inşa edilmelidir.

Görüntüsü ve eserleri ile cazibe merkezi olacak okuma evlerimiz açılmalıdır.

İlçemimize gelenlere ve ya ilçemizden giderken gittiğimiz yerlere hediyelik olarak götürebileceğimiz, ambalajı ilçemizin kimliğini yansıtacak bir marka ürün tasarlanmalıdır. (Örnek: Girebolu tatlısı, Girebolu gazozu vb...)

Evet, bu başlıklara değişen ve gelişen süreç içerisinde yeni eklemeler yapmamız gerekmektedir.

 Öncelikle yıllardır yapılan ilçe analizinin yeniden masaya yatırılıp geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda elbette en yetkili isim ilçe yöneticileri olmalıdır. Böylece eş güdümlü kurumsal çalışmaların vakit kaybetmeden bir takvim çerçevesinde uygulamaya sokulması gerçekleştirilebilecektir.

Şüphesiz böylesi planlamalar yapılmaktadır. Teknik değerlendirmeler elbette ilgililer tarafından titizlikle takip ediliyordur. Ancak göz ardı edilmemesi gereken birkaç hususu hatırlatmakta fayda var.

 Birincisi, toplumları ayakta tutan ve harekete geçiren en temel umde güven ve istikrardır. Yani Gemereklilerin yapılan çalışmalara itimat etmesi için ortak aklın devrede olması gerekir.

 Mesela, bu ilçenin yazan, çizen, eli kalem tutan içerde ve dışarda pek çok ismi var. Bu isimlerin bir araya getirilmesiyle gerçekleştirilecek bir “Gemerek Fikir Dünyası Çalıştayı” pek çok meseleye somut çözüm önerileri sunulmasına vesile olacaktır.

Üniversitemizin kalkınma süreçli l çalışmalarına şahit oluyoruz. Bu çalışmaların ilçemizin ekonomik ve teknolojik atılımlarına ivme katması temin edilmelidir.

Gemerek organize sanayi bölgesi ile ilgili, fiziksel ve işlevsel etkin bir çözüme ihtiyacı olduğu aşikârdır. 

Bu konunun çözülmesi yatırımcıların Gemerek'e yönelmesini sağlayacaktır.

Unutmayalım ki milletleri ayakta tutan, ufkun ardını gören anlayışlar, idealler ve inançlardır. Büyük idealleri olanlar tarihe yön verirler ve geleceğe de ışık tutarlar.  İdeallerin,  gökteki yıldızlara benzemesi ve yıldızlara ulaşılamazsa da onlar sayesinde yönlerin tayin edilebiliyor olması bir felsefe olarak değerlendirilecek olursa bizlerin de yaşadığımız ülkenin, mensup olduğumuz milletin, vazife yaptığımız yerin, doğup büyüdüğümüz toprakların meselelerini ve çözüm yollarını ortaya koymak bir vazife olarak değerlendirilmelidir.

YORUMLAR
sanalbasin.com üyesidir