EKONOMİ
Giriş Tarihi : 01-03-2023 11:06   Güncelleme : 01-03-2023 11:17

(EYT) TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

 (EYT) TBMM  Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Emekli olmak için, 24 yıl önce getirilen yaş şartı, 08.09.1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar için kaldırıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre, aylık bağlanması talebinde bulunanlar, yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak. Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde tekrar işe başlayan bütün çalışanlar için ise yüzde 5 destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin de; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kalkacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

4 MADDEDEN OLUŞUYOR

Genel Kurulda kabul edilen teklif, 4 maddeden oluşuyor.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, ilgili kanunlara göre, teklifin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması talebinde bulunanlardan yaşlılık veya emekli aylığı bağlanacak olanlar, söz konusu hükümlerde yaş dışındaki diğer şartları taşımaları halinde yaşlılık veya emekli aylığından yararlanacak.

Bu hüküm esas alınarak geriye dönük herhangi bir ödeme yapılmayacak ve geriye dönük hak talep edilemeyecek.

İlk kez yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenlerin işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içinde en son çalışılan özel sektör iş yerinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde, çalışılmaya başlandığı tarihten itibaren, sosyal güvenlik destek primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacak.

Sosyal güvenlik destek primi işveren hissesi indiriminden yararlanılan sigortalının işten ayrılması halinde, bu indirimden tekrar yararlanılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınan işçiler, il özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde işçi statüsüne geçirilenlerin; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmaları halinde, çalıştırıldıkları kamu kurum ve kuruluşları veya şirketlerce iş sözleşmelerinin feshedilmesini zorunlu tutan düzenlemeler yürürlükten kaldırılacak.

PRİM GÜNÜ ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ

Öte yandan EYT’de 5 bin prim günü önerileri ise AKP’li ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 11 Kasım 2022 tarihinde yaptığı konuşmada 5 bin-5 bin 400 prim günü sayısının değişmeyeceğini ifade etmişti.

AdminAdmin

Admin